Eric Beynon
  N ° 50 : Hippopotame
     
 
Hippopotame
268 x 442 2005